ASTMA IN BEELD

Astma is een ziekte die niet genezen, maar wel gecontroleerd kan worden. Wereldwijd hebben meer dan 300 miljoen1 mensen astma. In België heeft 9%2 van de bevolking astma. Dit aantal neemt nog steeds toe.

Astma is een chronische ziekte waarbij de ontsteking voortdurend aanwezig is, zelfs bij afwezigheid van symptomen. In aanwezigheid van uitlokkende factoren, zal de ontsteking toenemen en een bronchospasme veroorzaken. Dit kan in uitzonderlijke gevallen een astmacrisis of opstoot uitlokken.

  • Een astmacrisis is een episode gekenmerkt door een palet van obstructieve symptomen: hoesten, piepen, dyspneu en benauwdheid die 15 tot 30 minuten aanhouden.
  • Een astma opstoot daarentegen is gekenmerkt door alsmaar sneller op elkaar volgende crisissen die gedurende verschillende dagen kunnen duren.

 

SYMPTOMEN VAN ASTMA

Hoesten

Piepende ademhaling

Kortademigheid

Benauwd gevoel in de borst

‘s Nachts wakker worden

 

OORZAKEN VAN ASTMA

Allergische factoren:

stof, mijtachtigen, dierenharen, pollen...

Klimaatfactoren:

koude, luchtverontreinigingspieken...

Luchtweginfecties:

verkoudheid, bronchitis, neus-keelholteontsteking

Chemische factoren:

tabak, verschillende spuitbussen, huishoudproducten, oplosmiddelen, vernis, verf...

 

DIAGNOSE VAN ASTMA

De klinische diagnose wordt bevestigd door longfunctietesten (LFT) waarbij men ook de ernst van de obstructie kan inschatten. Dit is een ambulant onderzoek. Het is volledig pijnloos en behoeft geen enkele voorbereiding. De longfunctietests laten toe om veel ademhalingsparameters te meten, waaronder:

  • De FEV1 (Forced Expiratory Volume in 1 second): na zoveel mogelijk lucht te hebben ingeademd, blaast de patënt zo hard en zo snel mogelijk uit. Het maximale volume lucht dat de patiënt dan in 1 seconde uitblaast is de FEV1.
  • De VC (de vitale capaciteit): Dit is de totale hoeveelheid lucht die na maximale inademing kan worden uitgeademd.
  • Het RV (het restvolume): Na zoveel mogelijk te hebben uitgeademd, blijft er altijd wel een klein beetje lucht in de longen achter. Dit noemt men het restvolume.

 

BEHANDELING VAN ASTMA

Symptomen verlichten via noodmedicatie

Symptomen en ontsteking aanpakken via een onderhoudsbehandeling en noodmedicatie

 

Neem contact op met uw arts of apotheker voor verdere inlichtingen.

1 WHO (World Health organization)
2 FARES