COPD IN BEELD

COPD is een progressieve en onomkeerbare vernauwing van de luchtwegen. De longblaasjes gaan geleidelijk aan verloren waardoor er minder zuurstof opgenomen wordt.

Drie elementen spelen een rol bij COPD: (nummer bij plaatje)

 1. het progressief vernauwen van de bronchiën als gevolg van ontsteking
 2. het toenemen van slijmafscheiding uit de bronchiën zodat deze verstopt raken
 3. het vernietigen van de wanden van de longblaasjes waardoor emfyseem ontstaat

Bij COPD is de obstructie onomkeerbaar, en als de oorzaak (bijvoorbeeld roken) niet verdwijnt zal de obstructie verergeren.

 

SYMPTOMEN VAN COPD

Toux
Toux

 

Hoest

Expectorations
Expectorations

 

Fluimen

Sifflement
Sifflement

 

Piepende ademhaling

Essoufflement
Essoufflement

 

Kortademigheid

Loopt u risico op COPD? Doe de test!

 • Hoest u regelmatig?
 • Geeft u regelmatig fluimen op?
 • Heeft u soms een piepende ademhaling?
 • Bent u sneller buiten adem dan de meeste mensen van uw leeftijd?
 • Rookt u of heeft u gerookt?
 • Bent u ouder dan 45?
  Als u minstens drie van deze vragen met ja beantwoordt, spreek er dan over met uw arts.

 

OORZAKEN VAN COPD

Roken is veruit de belangrijkste oorzaak van COPD. Roken is verantwoordelijk voor 80 tot 85% van de COPD-gevallen en sterftes.

30%1 van alle rokers krijgt COPD

CAUSES DE LA BPCO
CAUSES DE LA BPCO

Verder zijn er ook beroepsgebonden oorzaken die geen verband houden met roken, maar deze komen beduidend minder vaak voor2:

 • luchtvervuiling
 • luchtvervuiling binnenshuis die vaak verband houdt met gebruik van vaste brandstoffen voor verwarmen of koken
 • voorgeschiedenis van luchtweginfecties in de kindertijd
 • stof of stoffen die giftig zijn voor de luchtwegen in de werkomgeving.
Luchtvervuiling
Luchtvervuiling

 

Luchtvervuiling

Luchtvervuiling binnenshuis
Luchtvervuiling binnenshuis

 

Luchtvervuiling binnenshuis

Voorgeschiedenis van luchtweginfecties
Voorgeschiedenis van luchtweginfecties

 

Voorgeschiedenis van luchtweginfecties

nhalatie van giftige stoffen
nhalatie van giftige stoffen

 

Inhalatie van giftige stoffen

Lokke et al, Developing COPD: a 25 year follow up study of the general population, Thorax 2006; 61: 935-939. Centers for Disease Control and Prevention. National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion. Tobacco Information and Prevention Source (TIPS). Tobacco Use in the United States. January 27, 2004.

 

IMPACT VAN COPD

COPD heeft een grote invloed op het dagelijkse leven. Hoest, fluimen en kortademigheid, en opflakkeringen die deze symptomen verergeren. In de meest ernstige gevallen kan kortademigheid optreden bij een kleine inspanning of zelfs in rust.

 

DIAGNOSE VAN COPD

Lichamelijk onderzoek

De eerste keer dat u uw arts vertelt over uw ademhalingsproblemen ondervraagt de arts u uitvoerig over uw voorgeschiedenis, uw eventueel rookgedrag, uw symptomen enz.

Daarna onderzoekt hij u en beluistert hij uw longen.

Lichamelijk onderzoek
Lichamelijk onderzoek
Spirometrie
Spirometrie

Spirometrie

Vervolgens stelt de arts voor een spirometrie te laten uitvoeren. Bij deze test moet u in een plastic mondstuk blazen. Er wordt dan gemeten hoeveel lucht u kan uitademen en hoe snel u maximaal kan uitademen.

Meer bepaald:

 • De FEV1: het maximale uitgeademde volume in één seconde.
 • De vitale capaciteit: het maximale volume lucht dat de longen kunnen bevatten tussen een maximale uitademing en een maximale inademing.
 • De Tiffeneau-index is de verhouding FEV1/vitale capaciteit. Als deze index lager is dan 0,7 wijst dat op een obstructie.

 

BEHANDELING VAN COPD

1. verandering van levensstijl

Iemand die COPD heeft moet absoluut stoppen met roken. Uw arts kan u informeren over hulpmiddelen en methoden om te stoppen met roken.

verandering van levensstijl
verandering van levensstijl
COPD
COPD

Bij COPD is het onontbeerlijk om aan lichaamsbeweging te blijven doen.

De intensiteit van deze activiteit moet aangepast zijn aan de ernst van de ziekte.

Door lichaamsbeweging blijft het hart in vorm en blijft de spiermassa voldoende groot.

2. medicatie

Luchtwegverwijders dienen om de bronchiën open te zetten. De toediening gebeurt via inhalatie zodat deze geneesmiddelen meteen inwerken op de luchtwegen. Er zijn twee grote klassen luchtwegverwijders:

 • Kortwerkende luchtwegverwijders. Die worden enkel gebruikt als noodmedicatie.
 • Langwerkende luchtwegverwijders. Die worden op regelmatige tijdstippen gebruikt en behoren tot de basisbehandeling van COPD.
Luchtwegverwijders
Luchtwegverwijders

Inhalatiecorticosteroïden: Cortisone is de krachtigste ontstekingsremmer. Bij COPD worden corticosteroïden meestal via inhalatie toegediend. Ze worden vaak in combinatie met luchtwegverwijders gegeven. Inhalatiecorticosteroïden kunnen de symptomen verlichten, maar verlagen ook het risico op opflakkeringen.

Inhalatiecorticosteroïden
Inhalatiecorticosteroïden

Overige behandelingen

Theofyline
Theofyline

Theofyline

Antibiotica
Antibiotica

Antibiotica

Slijmoplossende middelen
Slijmoplossende middelen

Slijmoplossende middelen

Vaccinatie
Vaccinatie

Vaccinatie

Theofylline, antibiotica, slijmoplossende middelen en vaccinatie

Er bestaan andere soorten geneesmiddelen:

 • Theofylline, een luchtwegverwijder die oraal wordt ingenomen en niet zo vaak meer wordt gebruikt.
 • Antibiotica, die soms nodig zijn bij opflakkeringen als gevolg van een bacteriële infectie.
 • Slijmoplossende middelen, die soms worden voorgesteld om slijmen vloeibaarder te maken.
 • Vaccinatie tegen de griep en pneumokokken is sterk aangeraden.
Fysiotherapie en revalidatie
Fysiotherapie en revalidatie

Fysiotherapie en revalidatie

Fysiotherapie en revalidatie

Bij ernstige kortademigheid kan er een echte vicieuze cirkel ontstaan:

Hoe meer een patiënt last heeft van kortademigheid, hoe minder hij inspanningen doet. Als iemand echter steeds minder inspanningen levert, kunnen het hart en de longen die inspanning ook steeds minder goed aan. Bovendien vermindert hierdoor ook de spiermassa.

Zuurstoftherapie
Zuurstoftherapie

Zuurstoftherapie

Zuurstoftherapie

Als de longen niet meer in staat zijn voldoende zuurstof naar het lichaam te brengen, spreken we van respiratoire insufficiëntie. In dat geval is het nodig van buitenaf zuurstof toe te dienen. Die zuurstoftherapie wordt elke dag gedurende meer dan 15 uur toegediend.

Ze verbetert niet alleen de kortademigheid, maar verlengt ook de levensverwachting van een patiënt met ernstige COPD.

Chirurgie
Chirurgie

Chirurgie

Chirurgie

Soms kan chirurgie nuttig zijn bij de behandeling van COPD:

 • Wegnemen van uitgebreide emfyseemletsels of van een grote luchtbel die de rest van de long zou kunnen samendrukken.
 • Longtransplantatie bij zeer ernstig emfyseem.

1 SPLF - Rapport de la Journée Mondiale contre la BPCO / Eurekasante - VIDAL
2 SPLF - Rapport de la Journée Mondiale contre la BPCO