HOE GEBRUIK IK MIJN INHALATOR

 

GEBRUIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOWNLOADS

Download hier een gebruikshandleiding van de inhalator in verschillende talen

 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Het dosisvenster

Hoe weet ik dat het tijd is voor een nieuwe inhalator?

Wanneer u een rood vakje ziet verschijnen in het dosisvenster, weet u dat u nog 20 doses over heeft. Het rode vakje herinnert u eraan dat u een nieuw voorschrift moet halen. Wanneer het dosisvenster volledig rood is geworden en het cijfer 0 verschijnt, moet uw inhalator vervangen worden.

Ik begrijp de dosisindicator niet en zie hem niet bewegen?

De dosisindicator toont hoeveel doses er ongeveer nog in de inhalator zitten. Telkens u een dosis laadt, verschuift de dosisindicator (daalt de teller) een klein beetje; voor een individuele dosis is het moeilijk om de verschuiving te zien. Normaal gezien moet u na een vijftal doses kunnen zien dat de indicator verschoven is.

De teller staat op nul, maar als ik met de inhalator schud hoor ik nog steeds een geluid alsof er nog poeder in zit?

Het is normaal dat u dit geluid blijft horen, ook al staat de teller op nul. Dit wordt niet veroorzaakt door het geneesmiddel maar door een droogmiddel dat helpt om uw inhalator vanbinnen droog te houden. Dit geluid geeft dus niet de overgebleven hoeveelheid geneesmiddel in uw inhalator aan.

Opladen en inhaleren van de dosis

Mijn dokter zegt me te inhaleren na de klik, maar ik hoor de klik niet goed?

Wanneer u een dosis laadt door de rode draaigreep te draaien, hoort u normaal gezien een ‘klik’. De geluidssterkte van deze ‘klik’ kan echter variëren en is soms moeilijk hoorbaar. Indien u de rode draaigreep eerst naar rechts, en dan naar links gedraaid hebt, is de dosis correct geladen, ook al hebt u geen klik gehoord.

Ik weet niet zeker of ik na het laden van de inhalator de klik heb gehoord. Als ik nog een keer draai en de klik van de inhalator een tweede keer hoor, zal ik dan per vergissing 2 doses nemen?

Nee. De inhalator is zo ontworpen dat het onmogelijk is om meer dan één dosis tegelijkertijd te laden of in te nemen.

Ik voel of proef de medicatie niet wanneer ik de dosis neem. Hoe weet ik dat ik mijn volledige dosis heb ingenomen?

De hoeveelheid geneesmiddel die uit uw inhalator komt, is zeer klein. Dus het is volledig normaal dat u het geneesmiddel niet voelt of proeft. Bij het inhaleren wordt het geneesmiddel in uw longen gebracht via uw adem. Normaal gezien moet u na enkele minuten gemakkelijker beginnen ademen.

Wat moet ik precies doen wanneer ik een nieuwe inhalator in gebruik neem?

Als u uw inhalator voor de eerste maal gebruikt, moet u hetzelfde manoeuvre als gewoonlijk uitvoeren, maar dan 2 keer na elkaar. U draait dus de rode draaigreep eerst naar rechts, dan naar links, dan terug naar rechts en ten slotte nogmaals naar links. Voor alle daaropvolgende inhalaties draait u slechts 1 maal naar rechts en 1 maal naar links.

Onderhoud van de inhalator

Mijn inhalator verspreidt een vreemde geur. Is dat normaal?

De inhalator heeft normaal gezien geen merkbare geur. Als uw inhalator een vreemde geur verspreidt, kan het zijn dat hij besmet is met een schimmel. Gebruik uw inhalator dan niet – vraag uw arts om u onmiddellijk een nieuwe inhalator voor te schrijven. Het is erg belangrijk dat u goed zorg draagt voor uw inhalator. Plaats de beschermdop terug na elk gebruik. Veeg de buitenkant van het mondstuk regelmatig schoon met een droog doekje. Adem nooit uit in het mondstuk. Het mondstuk mag nooit onnodig worden gewassen, verwijderd of gedraaid.

Wat gebeurt er als de inhalator in contact komt met vocht/water?

De inhalator bevat medicatie onder de vorm van fijn poeder, dat niet in contact mag komen met water. Voor het onderhoud van uw inhalator betekent dit dat u best de buitenzijde van het mondstuk eenmaal per week schoonmaakt met een droge doek. Het betekent ook dat u niet in het mondstuk van de inhalator mag uitademen: de vochtige lucht kan de werkzaamheid van de medicatie verminderen.

Hoe moet ik mijn inhalator op de beste manier bewaren en hoe lang is hij houdbaar?

De inhalator moet bewaard worden bij een temperatuur beneden de 30 graden en op een droge plaats. Gebruik de inhalator niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.